Systemutveckling
ScandiSoft kan antingen gå in som en resurs för vissa delar eller ansvara för hela utvecklingen inklusive produktion av systemet.
  Webbdesign
ScandiSoft levererar allt i webbdesign från det enklaste, till det mest avancerade. Vi kan erbjuda professionell hjälp med copywriting, layout, design och även underhåll av webbsidornas innehåll.
  Support
Vi tillhandahåller support för både egna och andra system. Behöver du support eller kanske en helpdesk-funktion, ta kontakt med oss så löser vi dina problem.
  Upphandlingar
ScandiSoft kan agera som expertstöd vid upphandlingar av IT. Vi hjälper Er att upprätta och formulera kravspecifikation och utvärdera anbud.
  Dokumentation
ScandiSoft levererar alltid dokumentation på utfört arbete, vare sig det är en enkel hemsida eller ett avancerat system.

ScandiSoft kan även dokumentera befintliga system eller uppdatera ofullständig dokumentation.
  Content Management
Fördelarna med content management är många. Istället för ett antal statiska sidor som kräver experthjälp varje gång de ska ändras, sköter ni själva publiceringen.

Våra lösningar för content management innehåller till exempel:
  • Webbaserad administration
  • Publiceringsverktyg för bilder, text och dokument
  • Verktyg för att arbeta med sidstruktur
  • Datumstyrning för publicering
  • Behörighetsnivåer m.m.

Alla har olika behov och CMS-paketet avpassas efter varje kunds unika behov.