Posten AB - Sharepoint
Vid årsskiftet 2005/2006 slutförde ScandiSoft ett större uppdrag till Posten AB. Uppdraget bestod i att avveckla Postens Domino-plattform och migrera ett 40-tal applikationer från Domino till Sharepoint eller som ASP-applikationer.

Vid migreringen av applikationerna från Domino-plattformen har en stor del av datat exporterats, anpassats och sedan importerats till Microsoft SQL Server.

En av delarna i uppdraget har varit att ansvara för installation av tre servrar med Microsoft Sharepoint Services och leverans av en Posten-anpassad layout för Sharepoint.

Andra delar i uppdraget innefattar exporter till andra system, automatisk inloggning och inloggning via Active Directory till ASP-applikationerna. De två senare specialanpassade för att fungera via de olika accesstyper som är i bruk.